Τραγούδια του Dima...


Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

3τραγούδια του Dima.::Ты, только ты-Ты должна рядом быть-Поздравляю!

Dima Bilan & Oriflame

Dima making video clip by Oriflame

The offical video clip "Dancing Lady" by Oriflame

Детский дом / The orphanage - 27 апреля 2009

Video Live: Προετοιμασία για συναυλία... :-)